pirmdiena, 2009. gada 2. novembris

Lauku kulturvides izpete

Aizvadito menesi gribetu raksturot ka "ielishanu taja pasha vezu kulite, no kura ta centos izrauties ara". Maja, projekts, birojs, projekts, maja, maja, projekts, projekts (lasot shis rindas, fona ieteicams Gustavo "+/-")... Nu, un ta viss, kas piederas kartigai rutinas devai, turpinajas lidz pat oktobra beigam, kad lolojums ari tika pabeigts un iesniegts. Par "Beyond The Wall" noteikti vel dalishos.
Atzimeshanas verti notikumi arpus darba un majas ikdienas atklajot jaunas, vel neizpetitas vietas, iespejams, izpaliktu, ja vien nedelas beigas jauni-nejaushi nenoklutu divu pasakumu jukli, kas deva kulturalas apjausmas smeki. Sak', kaut vai brivi-pratigi tadus pasakumus neapmekletu, kulturvides petniecibai tie ir gluzi derigi.

Ballites danu gaume. Sestdienas vakars, ka nu jau visa pasaule zinams, bija pargerbshanas un nabaga kirbju, piedodiet, izcukoshanas partijs. Ari kaiminmaju pazobeles regojas (un vel joprojam to dara) bezzobainu kirbju sejinas. Mana "svetku" programma bija paredzets darbs, lai izvertetu aizvadita projekta plusus, minusus un ieguvumus, bet kolege teica: "Dosimies uz balliti!" Vina ir boss, un ta nu nonacam kada lauku miesta. Uhh, un tas nu bija pasakums, kas deva istenu lauku saieta garshu (atsauc atmina kadu miestu Madonas rajona!) - sajuta, ka visi visus pazist, jauns vai vecs, visi kopa. Kas tad ietilpst shada pasakuma komplekta? Sagaidishana (vate ietits barmenis, laikam bija domata mumija), wellcome dzeriens, vakarinas pie aspratigi dekoreta galda, dejoshana vai veroshana, ka to dara citi. Ja, starp citu, te neviens tadu "grozinu vakaru" nezina, viss jau sagatavots ieprieksh, ja gribas est - ed to, kas sagatavots zviedru galda, ja gribas padzerties - aizej pie bara. Fona skaneja klasika anglu mele dueta izpildijuma (kaut kas no latvieshu Sandra & Co varianta), kas tikai retumis speja iekustinat kadu dejotgribetaju. Ka mani apgaismoja blakussedetaji, daniem vajagot krietni iesildities pirms doshanas uz deju placi, vini labpratak dodot priekshroku sarunam. Nu, man tada pieeja gluzi tik (es domaju - sarunas).
Labi, ka man pasai par shadu pasakumu nebija jamaksa, un to noteikti ari nedaritu. Milishi, 100 vai 200 kronas par pasedesanu pie galda un sarunam, tas nu ir par salitu pashiem daniem. Tomer, ka jau mineju, pozitivais aspekts - jauna kulturvides pieredze, ka ari idejas galda dekoreshanai tika iegutas... :)

Stadi nu izstadi! Dzivei patik speleties, manai noteikti patik to darit! Ta nu spelejoties, svetdienas pecpusdiena "darba darishanas" nokluvu lielizmera vieteja regiona izstade, kas sevi apvienoja visa veida parstavniecibu stendus. (Te nu gardi jo gardi nosmaidu, jo vel labi atceros savu pedejo izglitibas izstadi "Skola") Ar kolegem kikinajam, nu gluzi ka musu liel-let-veikala "Rema" - blakus smarzigam zivtinam var nopirkt Ziemassvetku rotajumus, traktorus vai parunaties ar vietejo partiju parstavjiem. Pozitivi parsteidzosha lieta, kas atshkir shada veida pasakumus no lidzigiem Latvija, tas dalibnieki, samaksajot par ieieshanu norises vieta, ir parliecinati, ka tur pavadis visu dienu (nevis 1, 2, 3 un ara). Man izstades apgushana pirmaja piegajiena prasija 15 minutes... Oi, bet dani to dara lenam, nesteidzigi, ja ari traktoru vini neplano iegadaties vai Ziemassvetku dekorus jau sen ka iegadajusies, vini labprat nododas sadziviskam sarunam ar pardevejiem, uznemumu un partiju parstavjiem. Kapec? Pirmkart, tapec, ka viens otru, protams, labi pazist, un, otrkart, izstades galvena dala ir modes skates un loterijas uzvaretaju noskaidroshana, ko noteikti nedrikst palaist garam.
Jammerbugt Ungdomsskole stends jaunieshiem atraktivs un pievilcigs - spele Wii (tads musdienu laika zaglis), krasaini plakati un fotografijas pie sienam, konkurss "Uzmini nu, cik prezervativu ir burcina!", internacionali parstavji. Ja, patiesiba nodarbojamies ar masveida prezervativu dalishanu visiem interesantiem (interese bija ari no vecaku tantinu un opishu puses). Kolegis gan skumji noteica: "Kadam jau tas jadara, lai berni sak domat!" Kads petijums liecinot, ka Z-Danijas regiona ir visvairak jauno maminu visa Danija (ja, 14-15 gadus jauniem berniem berni dzimst).
Ta nu ir, dzivoju laukos, un man patik tas lauku nesteidzigums, smarzas un smacinas visapkart, krasas debesis un virs zemes. Sobrid gan iestajusies nedaudz biedejosha tumsa, ko driz vien iemainishu pret Spanijas dienvidu piekrastes labumiem un, pats galvenais, gaismu. Bet tikmer, sildos ar svecem!

Nav komentāru: