pirmdiena, 2009. gada 30. novembris

Laika zagshana

Klusi, klusi atnakusi 1.Adventes nedela. Ari danu zeme, kaut gan peleka ka pele, uz svetkiem sevi rota krashni jo krashni, Brovstas centra mazas majeles slikst lampinu virtenes un dazada izmera rukos (jebshu julemand'os).
Nedelas vidu kaiminpilseta piedzivoju "veikalu nakti", kad bodes bija atvertas lidz pat 8-9 vakara (brinumu lietas, tie parasti vala vien lidz 5iem) - kaut kur bija dzirdami Ziemassvetku koralli, kaut kur smarzoja bezmaksas kakao un cepumi, visapkart dazada lieluma danu cilveki, iepirkushies un priecigi. Gandriz to svetku sajutu sakeru ari es, vien' sniega tik loti, loti pietruka. Staveju lietu, un priecajos ta pat vien!Ja, un sniegs sheit ir tik loti ekskluzivi neiespejama paradiba ka tas shobrid ir internets brivpratigo apartamenta. Kamer radushos iztrukumu nedelas nogale nebija iespejams risinat, pekshni paradijas TIK DAUDZ BRIVA LAIKA! Bet vieta jau nekad nepaliek tuksha, vai ne?! Ta nu tapa svetkiem piedienigs brunais rausis a.k.a browny, pashdarits, Adventes vainadzinam pietuvinats galda dekors (neies jau pirkt, ja pashai rokas un kaut kripatinas radoshuma); un brivdienas pildijas rimta, nesteidziga bushana isteniba... Labi ta, nelaut nozagt laiku, kas shobrid un tagad mums dots tikai vienureiz'!

otrdiena, 2009. gada 24. novembris

Vizite dakter-maja

Viens no labumiem, ko var iegut Danija, ja esi ticis pie uztureshanas atlaujas, ir bezmaksas mediciniska aprupe. Ta ka biju tikusi pie sasapejusha jautajuma, ko pavaicat dr.hab.med-istiem, shi bija pirma izdeviba izmantot savu dzelteno karti (caurlaide i pie arstiem, i biblioteka). Iedroshinaja ari boss - ja jau vinsh maksajot nodoklus, tad man noteikti kaut kas no tas grandiozas summas, kas tiek visai socialajai aprupei, ar' jaizmanto. Labi, pierunaja.

Sistema te tada - no pasha rita jazvana arstam, jaizstasta sape, vinsh apsver, vai tev tiesham jaierodas, un pec muzikalas pauzites kada laipna dama pieraksta konkretu laiku, un taja laika tu ari ierodies dakter-maja (tieshais tulkojums no lægehuset). Kads noliktais laiks klat, un iestades durvis atvertas, tu "iechekojies" ar savu dzelteno karti (tads chik-chik variants ka ar maksajumu kartem veikalos), apsedies spelu istabai lidziga telpa un gaidi lidz no skalruna atskan tavs vards un uzvards (mana gadijuma pietika tikai ar vardu, jo uzvardu izrunat dani nespej).

Luk, dazi apsverumi, kas izsijajas, kamer pacietigi gaidiju savu kartu:
  • nekadu balto halatu (ja nu vienigi manam arstam, kas lidzigs rukim, - balts krekls un mati)
  • nekadu veselibas iestadem piederosho smacinu
  • dakter-maja strada vairak neka tikai viens arsts
  • uzgaidamaja-rotal istaba skan patikama muzika (iespejams, audioterapija pacientu nomierinashanai)
  • neskatoties uz to, ka arsteties gribetaju padaudz, izmisigu rindu nav (jo visi sez ap galdiniem, lasa vai klausas muziku)
Dakteris apskatija, izprashnaja un secinaja, ka bus jadzer zales. Uz atvadam vel piekodinaja piezvanit pec paris dienam un zinot par rezultatiem. Jasaka ta, nu laba viniem ta mediciniska aprupe.

* Saskaitiju, ka shaja laika esmu satikusi tieshi 3 Ziemassvetku vecitim lidzigus virus. Pirmais, danu valodas skolotajs (trauce vien tas, ka nav liela vedera); otrais - socialais darbinieks kaiminpilseta (nu vienkrashi izskatas un viss); un nu treshais - mans labais dakteris.

sestdiena, 2009. gada 21. novembris

Vienkarsha bijuma prieks

Pedejo nedelu stavoklis vislabak butu raksturojams ka atrashanas nebeidzama spanu siesta (ludzams nesajaukt ar fiestu, kam ir gluzi preteja nozime!) - par labako draugu bija kluvis spilvens, ka galveno maltites sastavdala tika izmantota sipolu teja, iecienitaka nodarbe bija guleshana un kartiga sviedreshanas. Vienubrid' nodomaju, varbut popularako shi briza gripu bushu nokerusi, tachu uztraukumiem nav pamata, nu galva atguvusi skaidribu, kermenis atsacis funkcionet un atkal pilns energijas un speka. Labakais dakteris (nebut ne "berzins" vai masina "siksnina") - draudzibas apliecinajums no maju puses un Ligas Tee viesoshanas Danijas ziemelos.
Un shaja diena Danijas zemi sildija rudeniga saule (uzleca ta un neslepas zem makonu segas visas dienas garuma). Kapam div-riep-zirgu muguras un traucam Ziemelu juru lukoties. Sarunas LATVIESU valoda, ikdienishkas, atminas un nakotne veroshas, ipashas, motivejoshas un stiprinoshas sarunas, sirds-formas akmentinu mekleshana, klusa kopabushana ar sajutu par maju tuvumu.

Un joprojam kajas, ievilktas Sandrinas aditajas chibas, acis, "ieliktas" dienas foto attelos, un sirdi silda atminas par Latvijas sajutu Danija. Re, cilvekam vajag tik pavisam nedaudz - siltas kajas, saules spozuma, juras tuvuma un draugu milestibas, - lai novertetu dzives neatkartojamo burvibu! Siesta noslegta, acim mirdzet nu bus!
Dienas jautajums: Uzmini nu, kas tas ir - "Liekas tads simtgadigs un vecs, bet ir joprojam miksts"? Pareiza atbilde: meklejama "Acu mirklos" pa labi!

trešdiena, 2009. gada 18. novembris

Latvijai!

Vestule manai Latvijai dzimshanas diena.

"Jau vairak ka tris meneshus esmu pavadijusi arpus Tavam robezam, Taviem laukiem, meziem, udeniem, cilvekiem. Pietiekami ilgs laiks, lai dzive saktu savu, autonomu virzibu uz augshu un uz leju ka supoles; pietiekami neilgs - lai spetu aizmirst. Ka tadam Spriditim pasaule laimi meklejot, esmu sapratusi, ka mana laimes zeme nekad nebus kada cita, savejie - citi cilveki.
Ja man jauta, vai neilgojos pec majam, pec savas zemes. Tad nu saku Tev godigi - nav dienas, kad domas nebutu tur, kur tek Tavas upes, zelta krasojas Tavs rudens, sniega parslas leni lidinas pari Taviem cilvekiem.
Mana Latvija, Tu neesi bezjedziba politika, Tu neesi parados iesligushi laudis, Tu neesi bezceribas un peleciguma karalvalstiba; Tu esi vasaras smarza Spanijas dienvidos, lapu cabona Danijas ziemelos, Tu esi savilnojums pakrute dziedot himnu, Tu esi - manas atminas.
Ja Spriditim butu dimanta gredzentish, vinsh dotos uz savu laimigo zemi... Mans Spriditis vel aug, tira savus melnumus, lai reiz varetu atgriezties taja vieta, ko sauc par majam."

So pashu svetako tu neaizmirsti:
Vai celies debesis, vai juras dziles nirsti,
Vai draugu pulka dali savu prieku,
Vai viens pats satiecies ar pretinieku-
TU ESI LATVIJA!
/O.Vacietis/

pirmdiena, 2009. gada 16. novembris

Pastkarte no Spanijas

Nekad nav bijis tik gruti izteikt sevi vardos... Tagad saprotu tos, kuri ka traki pec Spanijas vai kadas citas "siltas zemes". Lai "pastaisitas" pastkartes runa pashas par sevi.
Ta ir ipasha vieta Spanijas pashos dienvidos, kad skatam paveras Gibralitars un Afrikas krasti, viena pluduma satek Vidusjura un Atlantijas okeans, un vienigais, ko shada vieta gribas darit - dejot un dzejot! Bez vardiem, ta viegli...

Skaties glaze, un tu ieraudzisi Afriku, paveries uz migla tito Gibralitaru, un tu sapratisi, ka tas vairs nav tas pats skats, kura veries no rita, ieskaties zeltitaja lode, un tur busi tu... Un ari zirgs, ja labi gribesi, bus skaistakais kompozicijas objekts, kas nolikts pretim objektivam. Tada nu ir mana Spanija!

P.S. Ja nopietni, tad skaidribas labad gan mineshu, ka ne sauloties tur braucu, bet macities. "1, 2, 3 Action" projekta ietvaros. Un bija skaisti un lietderigi reize.

ceturtdiena, 2009. gada 5. novembris

Roza politikas piegajiens

Ka nu iznacis, ka nu ne - pec divam nedelam Danija norisinasies pashvaldibu veleshanas. Par to liecina nelielie (A3 formata) plakati laternu stabos, kandidatu daliba dazada meroga pasakumos un, iespejams, reklamas medijos (par to gruti spriest, jo tos patereju minimali).

Politiska piederiba. Ja man butu veleshanu tiesibas, darba specifikas del man naktos balsot par socialdemokratiem. Kapec ta? Ka Suzanne, mana kolege un "Danijas mamma" teica, vinu ideologija atbalsta un rupejas par jaunieshu centriem un, otrkart, tapec, ka masas davatie Portugales auskari ar roziti (ka smejies) ir vinu simbols. Kad Suzanne pirmoreiz ieraudzija mani tos nesajam, vina neminstinoties jautaja: "Tu esi socialiste?" "Cik man zinams, tad ne, man vajadzetu but?" "Nu, bet protams, tu tachu strada ar jaunieshiem!"

Roza politika. Un ta nu sodien socialdemokrate un "Danijas mamma" Suzanne mus iepazistinaja (lasit, iesedinaja mashina, teikdama, ka vedis mus padzert kafiju citu sievieshu sabiedriba) ar priekshveleshanu cinam kaiminciema Fjerritslevas kafejnica. Un kas to butu domajis - iztikam bez "domburiem", "strautmanem" vai citiem diskusiju vaditajiem, sarunas noriteja ka tada damu klubina, mierpilni, nashkojoties ar aboliem un kakao. Tikshanas zem nosaukuma "Pink Politik" sakas un nosledzas ar dziesmu par milestibu un vasaru. Ka iepazistoties teica viena no kandidatem, vinas pirmoreiz izmeginas netradicionalu diskusiju veidu. Lai ari par ko vinas tur runaja, man shkiet, koncepts izdevas! Labi, labi, sapratne par runato bija - bernu, jaunieshu stavoklis sabiedriba un veco cilveku aprupe. Par parejo jums nevarshu pastastit, jo, nesadzirdot pazistamu vardu salikumus vai skanas, prats nedaudz atsledzas no apkart notiekosha, lai sava nodaba pratotu par kopa sanakusho lediju ikdienas gaitam un paradumiem. Pec manam aplesem, tur bija skolotajas, socialas darbinieces, ierednes, majsaimnieces un, protams, visas istenas un krasainas (ne tikai politiskas piederibas del) danu sievietes.
Neviena varda par "balsojiet par mani, jo mana partija jums dos to un shito!" Ne, tikai sarunas un dalishanas pieredze par kopeji svarigiem jautajumiem, kas, ka vienotai "roza partijai", ir butiskas. Ja, lai gan dazada vecuma damas parstaveja ne vairak ka piecas politiskas apvienibas, vinas visas vienoja viena, pati butiskaka - sieviskiba un pieredze darba ar tiem, kuri vinam rup visvairak - gimene, berni, darbs.

Un atkal kartejais pasakums, kam ikdienishki nebutu pieversusi ne mazakas uzmanibas druskas, tomer speja izkrasot (un ne tikai rozigos tonos) manu ikdienibu un Danijas rudens pelecibu. Zimigi, pedeja dziesma bija par vasaru, taja tad nu ari dodos. Rit, 6.novembri, dodamies uz Jammerbugt Ungdomsskole darba balliti (bushot ari sportiskas izdaribas un, protams, eshana), bet pec paris stundu gulshnashanas lidosta - prom uz Spanijas dienvidiem. Prom, dregnais ruden', mana butne brec pec saules un grib valkat sandales! Adiós!

pirmdiena, 2009. gada 2. novembris

Lauku kulturvides izpete

Aizvadito menesi gribetu raksturot ka "ielishanu taja pasha vezu kulite, no kura ta centos izrauties ara". Maja, projekts, birojs, projekts, maja, maja, projekts, projekts (lasot shis rindas, fona ieteicams Gustavo "+/-")... Nu, un ta viss, kas piederas kartigai rutinas devai, turpinajas lidz pat oktobra beigam, kad lolojums ari tika pabeigts un iesniegts. Par "Beyond The Wall" noteikti vel dalishos.
Atzimeshanas verti notikumi arpus darba un majas ikdienas atklajot jaunas, vel neizpetitas vietas, iespejams, izpaliktu, ja vien nedelas beigas jauni-nejaushi nenoklutu divu pasakumu jukli, kas deva kulturalas apjausmas smeki. Sak', kaut vai brivi-pratigi tadus pasakumus neapmekletu, kulturvides petniecibai tie ir gluzi derigi.

Ballites danu gaume. Sestdienas vakars, ka nu jau visa pasaule zinams, bija pargerbshanas un nabaga kirbju, piedodiet, izcukoshanas partijs. Ari kaiminmaju pazobeles regojas (un vel joprojam to dara) bezzobainu kirbju sejinas. Mana "svetku" programma bija paredzets darbs, lai izvertetu aizvadita projekta plusus, minusus un ieguvumus, bet kolege teica: "Dosimies uz balliti!" Vina ir boss, un ta nu nonacam kada lauku miesta. Uhh, un tas nu bija pasakums, kas deva istenu lauku saieta garshu (atsauc atmina kadu miestu Madonas rajona!) - sajuta, ka visi visus pazist, jauns vai vecs, visi kopa. Kas tad ietilpst shada pasakuma komplekta? Sagaidishana (vate ietits barmenis, laikam bija domata mumija), wellcome dzeriens, vakarinas pie aspratigi dekoreta galda, dejoshana vai veroshana, ka to dara citi. Ja, starp citu, te neviens tadu "grozinu vakaru" nezina, viss jau sagatavots ieprieksh, ja gribas est - ed to, kas sagatavots zviedru galda, ja gribas padzerties - aizej pie bara. Fona skaneja klasika anglu mele dueta izpildijuma (kaut kas no latvieshu Sandra & Co varianta), kas tikai retumis speja iekustinat kadu dejotgribetaju. Ka mani apgaismoja blakussedetaji, daniem vajagot krietni iesildities pirms doshanas uz deju placi, vini labpratak dodot priekshroku sarunam. Nu, man tada pieeja gluzi tik (es domaju - sarunas).
Labi, ka man pasai par shadu pasakumu nebija jamaksa, un to noteikti ari nedaritu. Milishi, 100 vai 200 kronas par pasedesanu pie galda un sarunam, tas nu ir par salitu pashiem daniem. Tomer, ka jau mineju, pozitivais aspekts - jauna kulturvides pieredze, ka ari idejas galda dekoreshanai tika iegutas... :)

Stadi nu izstadi! Dzivei patik speleties, manai noteikti patik to darit! Ta nu spelejoties, svetdienas pecpusdiena "darba darishanas" nokluvu lielizmera vieteja regiona izstade, kas sevi apvienoja visa veida parstavniecibu stendus. (Te nu gardi jo gardi nosmaidu, jo vel labi atceros savu pedejo izglitibas izstadi "Skola") Ar kolegem kikinajam, nu gluzi ka musu liel-let-veikala "Rema" - blakus smarzigam zivtinam var nopirkt Ziemassvetku rotajumus, traktorus vai parunaties ar vietejo partiju parstavjiem. Pozitivi parsteidzosha lieta, kas atshkir shada veida pasakumus no lidzigiem Latvija, tas dalibnieki, samaksajot par ieieshanu norises vieta, ir parliecinati, ka tur pavadis visu dienu (nevis 1, 2, 3 un ara). Man izstades apgushana pirmaja piegajiena prasija 15 minutes... Oi, bet dani to dara lenam, nesteidzigi, ja ari traktoru vini neplano iegadaties vai Ziemassvetku dekorus jau sen ka iegadajusies, vini labprat nododas sadziviskam sarunam ar pardevejiem, uznemumu un partiju parstavjiem. Kapec? Pirmkart, tapec, ka viens otru, protams, labi pazist, un, otrkart, izstades galvena dala ir modes skates un loterijas uzvaretaju noskaidroshana, ko noteikti nedrikst palaist garam.
Jammerbugt Ungdomsskole stends jaunieshiem atraktivs un pievilcigs - spele Wii (tads musdienu laika zaglis), krasaini plakati un fotografijas pie sienam, konkurss "Uzmini nu, cik prezervativu ir burcina!", internacionali parstavji. Ja, patiesiba nodarbojamies ar masveida prezervativu dalishanu visiem interesantiem (interese bija ari no vecaku tantinu un opishu puses). Kolegis gan skumji noteica: "Kadam jau tas jadara, lai berni sak domat!" Kads petijums liecinot, ka Z-Danijas regiona ir visvairak jauno maminu visa Danija (ja, 14-15 gadus jauniem berniem berni dzimst).
Ta nu ir, dzivoju laukos, un man patik tas lauku nesteidzigums, smarzas un smacinas visapkart, krasas debesis un virs zemes. Sobrid gan iestajusies nedaudz biedejosha tumsa, ko driz vien iemainishu pret Spanijas dienvidu piekrastes labumiem un, pats galvenais, gaismu. Bet tikmer, sildos ar svecem!