otrdiena, 2010. gada 25. maijs

Brivdienu prieks.../The joy of the weekend...

Atkal par kadu piedzivojumu. Tas shoreiz ne vientuligs izbrauciens daba, ne gluzi ka atklajums... Par APV pastastishu. Un skaidribas labad, APV nav nekads zvers, ne lipiga slimiba. Ta ir projekta sagatavoshanas tikshanas. Mans "pirmdzimtais" projekts "Beyond the Wall" nu palaists tautas, t.i.- Latvijas, Rumanijas, Spanijas un Polijas plashumos.
Again about an adventure. This time, it is not lonesome riding into the nature, not quite an exploration as well... I'm going to tell you about APV. And for clarity, APV is not someone the beast, not a contagious disease. It is project's advance planning visit. My "firstborn" project "Beyond the Wall" now is connecting people from Latvia, Romania, Spain and Poland.

ceturtdiena, 2010. gada 20. maijs

Ar putniem.../With birds...

Sen senos laikos jebshu 2009.gada augusta beigas dalijos Minhauzena deku cieniga piedzivojuma, shodien, izmantojot saules pildito novakari, devos izlukot - vai dzirnavas vel vieta. Tada nu bija ideja, bet izpildijums izvertas gluzi savadaks. Jauns piedzivojums mana sajutu un atminu kratuve. Shoreiz (vai jau atkal) par putniem.
Once upon a time or in the late August 2009, I shared with Munchausen's adventure worth story. Today, using the sun filled evening, I went to check - is the windmill still on the place. That was the idea, but the performance and the result turned quite different. I had a new adventure to keep in my memories. This time (or again) about birds.

otrdiena, 2010. gada 18. maijs

Skaists rits.../ Beautiful morning...

Mans shis dienas labakais draugs - vietejais parks, ja vien darzs blakus Bratskovas muizai man atlauj sevi ta devet. Tur shorit pamodos. Meginot iedvest dzivibu pedeja laika sanikushaja kermeni, celu to augsha ta ap seshiem. Tad, pec tris minushu bezmerkigas lukoshanas miglas pilnaja rita, kada neizsakama speka vadita rausos kajas, keru kameru pie rokas un devos ara. Ha, skrieshanai, shkiet, biju un esmu vel par kuslu.
My best friend of this day - a local park, unless the garden next to the manorhouse of Bratskov allows me to call it so. This morning I woke up there. With trying to infuse life into my body, which recently has been to weak and lazy, I pulled it up at six. Then, after three minutes of useless stearing at the morning fog, an ineffable force made me to get ready, to take a camera at hand, and I went outside. Ha, for jogging, it seems, I was and I am still to lazy.


Un tur, sava darza, es tad ari attapos, ausis saka uztvert to tirgus traci kokos - ar mazputninu churkstiem, mezha balozhu dudam, bet parsvars shis vietas karaliem - kra-kra veidigajiem. Skaists rits - sedet skala klusuma un verot, ka no miglas saule celas ara. Gribetos jau ta muzigi, pamosties un speku dienai smelt no ta vienkarsha dabas ritejuma ritos, no zales svaiguma pec rasas lietus, no ta, kas tur- ara...
And there, in my garden, I started my morning and day for a real. My ears perceived the market uproar in trees - with small-bird's talks, wood pigeon bagpipes, but mostly, the sounds, performed by the kings of this place - kra-kra species. It was a beautiful morning - to sit into the noisy silence and to watch, how the sun rises from the fog. I would like to have such a mornings like this forever - to wake up and gain the strength for the rest of the day from the simple and natural passage of morning, from the freshness of the grass after the fog, from everything, what are there - outside... 

Man merkis tagad, sevi piecelt par kripatinu agrak, nokert bridi, kad lakstigalas mostas.
My aim now is to get up a bit earlier, to catch the moment when the nightingale wakes up.

piektdiena, 2010. gada 14. maijs

Pec-rekonstrukcijas atgrieshanas...

Ar smaidu atminos, ka pirms gada manas dienas pildija ipashs BD rakstishanas rezims - stundas bija sakartotas gluzi ka apakshnodalas (no rita-parlasit, pecpusdiena-pierakstit, vakara-formatet, nakti-aptvert visu, kas vel nav iespets padarit un lukoties, ka ielas staiga lapsens), miegam vai eshanai toreiz nebija fiziologiski ipashas nozimes. Tagad velku paraleles un atskarstu par notikumu nezudamibas esamibu - ari shi gada pavasara sakums daba man pagajis secen, viens no pedeja laika lielakajiem dzives eksameniem - izdzivots. Ha, un kursh gan teica, ka ari EVS neparedz parbaudijumus un eksmatrikulacijas bez tiesibam atjaunoties... Nav tik traki, atjaunoshanas nedela ar DK bosa gadigu atlauju tika sanemta un izmantota!

"Footprintia" - demokratiska republika ar iedzivotajiem, savu karogu, himnu, priekiem, bedam un atminam...